เครื่องสแกนลายนิ้วมือHIP CMi683S

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S ใช้งานได้ 3 ระบบในเครื่องเดียว ลายนิ้วมือ,บัตร RFID Proximity Card,และกดรหัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

– เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S ใช้งานได้ 3 ระบบในเครื่องเดียว ลายนิ้วมือ,บัตร RFID Proximity Card,และกดรหัส

– เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S รองรับ 10,000 ลายนิ้วมือ,บัตร 10,000 ใบ, ข้อมูลการลงเวลา 160,000 รายการ

– โปรแกรม Auto Up Date Fingerprint ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S ช่วยปรับปรุงลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสแกน ช่วยให้สแกนลายนิ้วมือได้ง่ายและรวดเร็ว

– เลนส์สแกนนิ้วมือ ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S แข็งเป็นพิเศษ ป้องกันการ ขูด ขีด 100% สแกนง่ายแม้ลายนิ้วมือบาง หรือ สกปรก

– ระบบหัวอ่านลายนิ้วมือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S แบบ Optical CMOS สแกนเร็วสุดสุด 0.1 วินาที

– เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S ดึงข้อมูลแบบ USB, LAN, และ รองรับการดึงข้อมูลด้วย Internet ( Option )

– หน้าจอของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S เป็นแบบ LCD แสดงภาพสี มีภาพพักหน้าจอ TFT

– เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S ใส่รหัสพนักงานได้ 1-18 หลัก (ตั้งได้ว่าจะให้แสดงกี่หลัก)

– เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S มีเสียงพูดเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

– เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S มี Battery Back up ในตัว สำรองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง

– ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S รองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบ Access Control ( ต่อผ่าน Power Supply HIP )ได้

– โปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time ที่มีมาพร้อมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S ใช้ได้ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย,อังกฤษ,ลาว และใช้ได้กับทุก Window

– โปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S สามารถแสดงรายงานสรุปการ ขาด ลา มา สาย และ OT ของพนักงาน เป็นรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

– โปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(finger scan) HIP CMi 683S สามารถกำหนดและตั้งวันลาประเภทต่างๆ ได้