เครื่องอ่านบัตร HIP CMS809-D/M

 • CARD ID/Mifare
 • Wiegand 26/34
 • Distance 50-100mm *speed
 • ความถี่ 125KHz, 13.56MHZ
 • Power DC12V
 • LED BLUE AND RED

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • CARD ID/Mifare
 • Wiegand 26/34
 • Distance 50-100mm *speed
 • ความถี่ 125KHz, 13.56MHZ
 • Power DC12V
 • LED BLUE AND RED