เครื่องอ่านบัตร CMX-300D

CMX-300D: Standalone Controller Series Pro สามารถเพิ่มบัตร ลบบัตร โดยตรงผ่านระบบรีโมทคอนโทรล รองรับระบบ Access control สัญญาณ Wiegand 26 bit Support Supper Admin ตั้งค่าคีย์บอร์ดและเปิดสิทธ์ใช้งานให้ User ยกเลิกสิทธ์ ตั้งค่ารูปแบบ เปิดประตู และอื่นๆ แก้ไข Password Supper Admin ตั้งค่า Card Supper Admin ผ่านตัวเครื่องได้โดยตรงง่ายๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

CMX-300D: Standalone Controller Series Pro สามารถเพิ่มบัตร ลบบัตร โดยตรงผ่านระบบรีโมทคอนโทรล รองรับระบบ Access control สัญญาณ Wiegand 26 bit Support Supper Admin ตั้งค่าคีย์บอร์ดและเปิดสิทธ์ใช้งานให้ User ยกเลิกสิทธ์ ตั้งค่ารูปแบบ เปิดประตู และอื่นๆ แก้ไข Password Supper Admin ตั้งค่า Card Supper Admin ผ่านตัวเครื่องได้โดยตรงง่ายๆ User สามารถใช้คีย์บอร์ดแก้ Password เปิดประตูของตัวเองได้ป้องกันการบัตรหายและผู้อื่นนำมา ใช้เพราะสามารถตั้งได้ทั้งการ์ดและรหัสพร้อมกัน ปลอดภัยยิ่งกว่า