เครื่องสแกนลายนิ้วมือ neocal รุ่น TX-6

– มีขาตั้งด้านหลัง

– รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ

– รองรับข้อมูลการใช้งาน 100,000 รายการ

– จอแสดงผล จอสี 2.8″TFT

– ขนาดการแสดงผล 320×240 Pixels

– ความเร็วในการอ่าน – บันทึกลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, การ์ด

– การเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ TCP/IP, USB Drive / Cable

– สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้

– โปรแกรมบริหารจัดการพนักงาน

– จอแสดงผล ไทย / อังกฤษ

– ระบบเสียงตอบรับ ภาษาไทย

– ขนาดเครื่อง (ซม.) 19x18x4.2ซม./ น้ำหนัก 507 กรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ neocal รุ่น TX-6

– มีขาตั้งด้านหลัง

– รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ

– รองรับข้อมูลการใช้งาน 100,000 รายการ

– จอแสดงผล จอสี 2.8″TFT

– ขนาดการแสดงผล 320×240 Pixels

– ความเร็วในการอ่าน – บันทึกลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, การ์ด

– การเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ TCP/IP, USB Drive / Cable

– สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้

– โปรแกรมบริหารจัดการพนักงาน

– จอแสดงผล ไทย / อังกฤษ

– ระบบเสียงตอบรับ ภาษาไทย

– ขนาดเครื่อง (ซม.) 19x18x4.2ซม./ น้ำหนัก 507 กรัม