อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ รุ่น CL-202

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบธรรมดา Manual Station

คำอธิบาย

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบธรรมดา Manual Station